Pravilnik o trošarinama objavljen je u Narodnim novinama br. 131/15., stupa na snagu 10. prosinca 2015. Ovim se Pravilnikom uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama, a stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14., 8/15. i 83/15.). Pravilnik o trošarinama u potpunosti zadržava provedbene odredbe u odnosu na sve do sada važeće trošarinske institute i statuse te dodatno uređuje posebnosti postupanja u provedbi novih instituta uvedenih u nacionalno trošarinsko zakonodavstvo Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 100/15. od 18.09.2015.) koji je stupio na snagu dana 26. rujna 2015. godine a odnose se na: uvođenje instituta male nezavisne pivovare  i vezano s time sniženu  visinu trošarine na pivo uvođenje mjesta direktne isporuke kojim se omogućuje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i registriranom primatelju da temeljem posebnog odobrenja nadležnog carinskog ureda mogu primati trošarinske proizvode (ne odnosi se na duhanske prerađevine) u Republici Hrvatskoj na mjestu različitom od lokacije trošarinskog skladišta odnosno različitom od mjesta primitka navedenog u odobrenju za registriranog primatelja provođenje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.