Novi Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje: Zakon) stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine. Temeljem tog Zakona donesen je Pravilnik o porezu na dohodak koji stupa na snagu i primjenjuje se istodobno sa Zakonom odnosno od 1. siječnja 2005. godine. Za isplate primitka od kojih se prema odredbama članka 5. Zakona utvrđuje oporezivi dohodak, koje se vrše od 1. siječnja 2005. godine primjenjuju se odredbe novog Zakona te su u tu svrhu kao i radi odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 177/04.) propisani novi sadržaji i načini popunjavanja propisanih izvješća (obrazaca) i to: a) Obrazac ID - "Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu godine" b) Obrazac IDD - "Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _ godine" c) Obrazac IDD - 1 - "Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _ ...