Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 147/14.) propisan je novi Obrazac PP-MI-PO za obračun poreza na potrošnju.
  Porez na potrošnju obračunava se i plaća prema odluci svakog grada/općine pojedinačno. Tom je odlukom svaki grad ili općina propisuju na koja pića i napitke se obračunava porez na potrošnju i stopu po kojoj se obračunava.
  Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, a Obrazac PP-MI-PO podnosi se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, što znaći da za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2015. obrazac treba predati do 20. veljače 2015.
  Za općine i gradove koji su svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza na potrošnju prenijeli u nadležnost Porezne uprave, Obrazac PP-MI-PO podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore, na način da se na obrascu iskažu podaci za svaku općinu/grad pojedinačno.
Za gradove i općine koji svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza nisu prenijeli na Poreznu upravu, Obrazac PP-MI-PO podnosi se ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.