Zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti na adresu: doprinosi@porezna-uprava.hr.
Savjetovane sa zainteresiranom javnošću trajati će 30 dana, odnosno od 24. listopada do 22. studenoga 2013. godine.     U čemu su izmjene i dopune ovog Zakona: Ukidanje prava na uvećanje osobnog odbitka za PPDS i BPP, osim za područje Grada Vukovara. Predlaže se brisanje olakšica za obveznike poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona na PPDS i BPP, izuzev na području Grada Vukovara, a koji, pod propisanim uvjetima, mogu umanjiti porez na dohodak od tih djelatnosti na tim područjima. Brisanje navedenih odredbi, kao i općenito poreznih olakšica u poreznom sustavu, dovest će do pojednostavljenja poreznog sustava i veće transparentnosti poreznog postupka. Primjena se predlaže s 1. siječnja 2014., odnosno pri prijavi za 2014. godinu. Ovim Prijedlogom zakona propisuje se mogućnost da rezidenti zastupnici u Europskom parlamentu ne moraju plaćati predujmove poreza na dohodak u tuzemstvu po toj osnovi budući da im se pri isplati obustavlja porez u korist EU zajednica ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.