Uredba o izmjenama Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje objavljena je u Narodnim novinama br. 126/17., stupa na snagu 19. prosinca 2017. godine. Na temelju članka 75. stavka 6. i 8. i članka 76. stavka 4. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. do 115/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. prosinca 2017. donijela Uredbu o izmjenama uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje kojom se mijenja visina trošarine na cigarete tako da od 19. prosinca 2017. trošarina iznosi: na cigarete
- specifična trošarina 310,00 kuna za 1000 komada cigareta,
- proporcionalna trošarina 34% od maloprodajne cijene cigareta, te
- minimalna trošarina na cigarete 696,00 kuna za 1000 komada cigareta. Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete obvezni su popisati zalihe cigareta s početkom dana 19. prosinca 2017., kada stupa na snagu predmetna Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete.
Također, gore navedene osobe dužne su u roku od ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.