Porezna uprava objavila je na svojoj Internet stranici da će se u utorak, dana 23.12.2015. godine objaviti nova verzija XML sheme JOPPD obrasca te će doći do promijene i sloga TXT datoteke.
Nova verzija će sadržavati proširenje A strane JOPPD obrasca vezano za podatak o porezu na kamate na štednju, odnosno proširiti će se dosadašnja stranica A s poljem V.6. u koje će se upisivati ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata. Ostale izmjene Obrasca JOPPD biti će dostupne najkasnije do 28. veljače 2015. godine. Pravila vezana uz oznake iz priloga 1,2,3, i 4 primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.