Carinska uprava objavila je novu Uputu za provedbu postupka polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.  Tom se Uputom uređuje provedba postupka polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine – bankovna garancija, bjanko-zadužnica ili zadužnica. Dodatno je razrađen gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja trošarine, propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 129/13.). Ova Uputa stupa na snagu 20. siječnja 2014., a može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.