Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama - "I" obratila nam se upitom u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost. Udruga "I" neprofitna je organizacija koja okuplja stručne i znanstvene djelatnike različitih oblasti radi promicanja interesa djece s teškoćama u razvoju i pruža podršku u njihovom obrazovanju i socijalizaciji. U svom djelovanju Udruga „I" koju je Državni zavod za statistiku razvrstao u podrazred 85322 - ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja surađuje s pojedincima, ustanovama, lokalnim samoupravama, institucijama i organizacijama. Kako dio pružanja stručne i organizacijske podrške integraciji djece s poteškoćama podrazumijeva edukaciju učitelja o radu s učenicima s teškoćama kao i pružanje pomoći integriranom učeniku putem izravnog rada asistenta u nastavi, Udruga „I" je u suradnji s Uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba tijekom 2009. godine osposobila i organizirala asistente za više od sto učenika s teškoćama u razvoju. Asistenti u nastavi većinom su apsolventi učiteljskog, edukacijsko-rehabilitacijskog ili drugih društvenih fakulteta, a naknada za rad isplaćuje im se putem Student-servisa. Isplata naknada za asistente provodi se na način da Gradski ured odobrava sredstva za pojedinog asistenta i doznačuje ih ...