Na upit društva »A« u svezi s neoporezivim dnevnicama u zemlji i inozemstvu za vanjske suradnike iz područja amaterskog sporta koji ne primaju naknadu sportskog saveza kao i za zaposlenike saveza u nastavku dajemo mišljenje. Člankom 7. stavak 11. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke do propisanih iznosa, a po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje nisu zaposlenici ili ne obavljaju samostalnu djelatnost u neprofitnim organizacijama uz naknadu. Člankom 12. stavak 2. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03.) propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima i to naknade prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka. Člankom 12. stavak 2. točka 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima i to naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka. Nadalje, člankom 12. stavak 2. točka 13. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se oporezivim primicima po ...