Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Neoporeziva isplata radniku za korištenje osobnog automobila za prijevoz na posao i s posla prema broju prijeđenih kilometara do 2,00 kn/km, uz vođenje putnog radnog lista, tj evidencije dolazaka na posao i odlazaka s posla.

Datum objave: 20.03.2012, Klasa: 410-01/12-01/611, Porezna uprava

Može li se neoporezivo isplatiti radniku korištenje osobnog automobila za prijevoz na posao i s posla prema broju prijeđenih kilometara do 2,00 kn/km, uz vođenje putnog radnog lista, tj evidencije dolazaka na posao i odlazaka s posla? Odredbama članka 10. točke 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.; dalje u tekstu Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac, a do propisanog iznosa. Člankom 13. stavkom 2. točkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10. i 137/11.; dalje u tekstu Pravilnik) propisano je da se u skladu s člankom 10. točkom 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim ranicima i to naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Člankom 14. stavkom 1. Pravilnika propisano je da se isplate iz članka 13. istoga Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava, a u konkretnom slučaju na temelju potvrda o ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice