Mišljenja.hr

Neoporeziva isplata radniku za korištenje osobnog automobila za prijevoz na posao i s posla prema broju prijeđenih kilometara do 2,00 kn/km, uz vođenje putnog radnog lista, tj evidencije dolazaka na posao i odlazaka s posla.

Datum objave: 20.03.2012., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/12-01/611

Može li se neoporezivo isplatiti radniku korištenje osobnog automobila za prijevoz na posao i s posla prema broju prijeđenih kilometara do 2,00 kn/km, uz vođenje putnog radnog lista, tj evidencije dolazaka na posao i odlazaka s posla? Odredbama članka 10. točke 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.; dalje u tekstu Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati