U sklopu ove mjere prihvatljivo je sufinanciranje ulaganja u sektore mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, sektor jaja, sektor voća i povrća te sektor žitarica i uljarica.   Sve važne informacije o natječaju za ovu mjeru mogu se pročitati u Vodiču za korisnike mjere 101, odnosno u Pravilniku o provedbi mjere 101 (Narodne novine br. 36/ 14.).   Sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) za natječaj za mjeru 101 koji je započeo 4.travnja, a traje do 18.4. predviđena je alokacija od 35 milijuna EUR-a.   Za više informacija obratite se na info@apprrr.hr i eafrd@mps.hr. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.