Vezano za Vaš upit koji smo zaprimili elektroničkom poštom u kojem pitate jeste li obvezni, kao trgovac novim motornim vozilima, za nova neregistrirana vozila koja od uvoznika zaprimate na skladište novih vozila radi daljnje prodaje obračunati i platiti posebni porez na motorna vozila te u kojem periodu? Članak 7. st. 1. t. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) propisuje da obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kad trgovac izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac u smislu ovog Zakona, osim ako trgovac takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe. Dakle, na nova vozila koja se nalaze na Vašem skladištu radi daljnje prodaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza na motorna vozila nastaje kad izdate račun o prodaji motornog vozila osobi koja ga stječe radi registracije i uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.

...