Mišljenja.hr

Nastanak porezne obveze - usluga auto-škole

Datum objave: 08.03.2000., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/00-01/111

Prema odredbi članka 7. stavak 1. točka 2. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 105/99.), pri obračunu PDV-a prema izdanim računima (članak 17. stavak 1. Zakona), porezna obveza za usluge nastaje istekom obračunskog razdoblja iz članka 16. stavak 2. Zakona (mjesečna ili tromjesečna) u kojem su obavljene. Prema odredbi članka 42. stavak 2. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 112/99.), usluge su obavljene u trenutku njihovog završetka. Ako se neka usluga obavl..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak