Porezni obveznik S. Dalmacija - trgovina d.o.o. obratio nam se u vezi nastanka obveze poreza na dodanu vrijednost. Naime, porezni obveznik obavlja djelatnost distribucije i prodaje tiskovina, te ima ugovore sa izdavačima tiskovina u kojima se obvezao da će u svoje ime, a za račun izdavača (komisijska prodaja) obavljati sve poslove nužne za kvalitetnu prezentaciju i prodaju tiskovina u vlastitoj maloprodajnoj mreži, kao i mreži svojih kupaca. Obračun prodaje obavlja se u postupku obrade remitende i predstavlja razliku između tiskovina upućenih u maloprodajna mjesta i količine vraćenih neprodanih tiskovina. Navedeni način obračuna predstavlja problem kod prodaje tjednih i petnaestodnevnih tiskovina, čiji ciklus prodaje često obuhvaća dva obračunska razdoblja, obzirom da je potrebno utvrditi stanje prodaje posljednjeg dana u mjesecu nekog obračunskog razdoblja, što znači da je potrebno provoditi fizičku inventuru. U vezi navedenog postavljeno je pitanje kada nastaje obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost kod tjednika koji se prodavao u razdoblju od 29. prosinca 2010. do 5. siječnja 2011. godine, odnosno hoće li porezna obveza nastati po završetku ciklusa prodaje odnosno po proteku drugog obračunskog razdoblja (siječnja 2011.) ili porezna obveza za primjerke prodane u prosincu nastaje istekom prosinca 2010. godine, a za primjerke prodane ...