Povodom vašeg akta pod gornjim brojem u kojem iznosite da ste u poreznom nadzoru kod poreznog obveznika-proizvođača kave koji isporučuje kavu drugoj tvrtci radi prodaje (konsignacijska prodaja), uočili da porezni obveznik ne obračunava posebni porez prilikom otpreme kave iz skladišta proizvođača, već da na temelju mjesečnog izvješća o prodanoj količini kave podnesenog od strane tvrtke koja prodaje njegovu kavu, jedanput mjesečno ispostavlja račun za količinu tijekom mjeseca prodane kave i tek tada obračunava posebni porez, te postavljate slijedeća pitanja:

1. da li se u konkretnom slučaju obračun posebnog poreza vrši na ispravan način, te 2. da li je moguće proizvođaču odobriti pravo na povrat posebnog poreza u slučaju kada mu kupac izvrši povrat kave zbog isteka roka trajanja kave,

u nastavku odgovaramo kako slijedi:

1. Iz odredbi članka 6. stavka 1. točke 2. i članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o poreznom porezu na kavu (Narodne novine br. 31/11.), proizlazi obveza poreznog obveznika-proizvođača kave da obračuna posebni porez na kavu u trenutku otpreme kave iz skladišta proizvođača, te obveza plaćanja posebnog poreza na kavu u roku od trideset dana od dana nastanka porezne obveze.

Slijedom iznijetog, mišljenja smo da u konkretnom ...