Ministarstvo financija Središnji ured Porezne uprave objavilo je 1. travnja 2014. stajalište Kl.: 410-19/14-01/51 kojim se pojašnjava nastanak porezne obveze i razdoblje u kojem se može odbiti pretporez kod: isporuka dobara i obavljanju usluga u tuzemstvu, stjecanja dobara i primanja usluga unutar Europske unije uvoza dobara i u graditeljskoj djelatnosti.   Iz navedenog stajališta prenosimo:   1. Isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu   ... Ako je oporezivi događaj nastao, a nije izdan račun obveza obračuna PDV-a nastaje kada je nastao oporezivi događaj tj. kada su dobra isporučena ili usluge obavljene.
Ako je izdan račun koji sadrži PDV, a nije obavljena isporuka dobara ili usluga, ne nastaje obveza obračuna PDV-a ako se izdani račun stornira...
...Bitno je istaknuti da porezni obveznik ostvaruje pravo na odbitak pretporeza u obračunskom razdoblju u kojem je primljeno dobro ili izvršena usluga i primljen račun sa svim podacima iz članka 79. Zakona. Ako porezni obveznik ima račun za primljena dobra ili obavljene usluge do roka za podnošenje prijave PDV-a tada ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je primio dobro ili mu je obavljena usluga...   Datum isporuke
dobara ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.