Upit u svezi s unosom i plaćanjem posebnog poreza na motorna vozila odnosno nastankom obveze plaćanja posebnog poreza na motorna vozila za državljane SR Njemačke ili općenito državljane država članica EU. U istom se pozivate na odredbu čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila te na obvezu prijave odnosno reguliranja boravka u Republici Hrvatskoj državljana država članica EU i pitate kada nastaje obveza plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Nastanak obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila određena je isključivo Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) i vezana je za porezni status a nije vezana za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj kako regulira Zakon o prebivalištu. Prema čl. 8. st. 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila smatra se da fizička osoba ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ako na području Republike Hrvatske stvarno boravi više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze koje ukazuju  na blisku povezanost između osobe i mjesta u kojem ...