Postavljate tri pitanja vezano za nastanak obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila i poreznu osnovicu, a sve vežete s Vašom prijavom na tender/javnu nabavu Hrvatske radio televizije. Nadalje navodite da biste ponudili vozilo (motorno vozilo za prijevoz osoba) dobavljača "GA" registriranog za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila, trošarinskog obveznika, a da tvrtka AVC d.o.o. nije registrirana kao trošarinski obveznik. U odnosu na sadržaj pojedinih pojmova koje navodite u Vašem upitu u cijelosti Vas upućujemo na određenja Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.). Primjena konkretnog porezno-pravnog režima nema apsolutno nikakve suštinsko-pravne veze s određivanjima ili primjenom propisa iz područja javne nabave. 1. U slučaju da tvrtka AVC d.o.o. kupi vozilo od dobavljača "GA" te nam na računu bude obračunat PPMV, mi ga plaćamo dobavljaču, te nam isti ulazi u nabavnu cijenu vozila kojeg dalje nudimo/prodajemo Hrvatskoj radioteleviziji? Molimo potvrdu navedenog. Budući da ste istaknuli da tvrtka "GA" obavlja djelatnost prodaje vozila radi se o trgovcu upisanom ...