U vezi vašeg upita kojim molite za što širu obavijest o načinu carinjenja robe, koju bi građani internetom naručili iz inozemstva, i koja bi im bila potom poslana poštom, obavještavamo vas o sljedećem:

Sve pošiljke robe, vrijednosti veće od 160,00 kuna, koje dolaze iz inozemstva od pravnih osoba, kao i sve pošiljke koje su predmetom kupoprodaje (dakle, koje se plaćaju), podliježu obvezatnom obračunu carine i PDV-a. Fizičke osobe mogu naručivati i kupovati robu isključivo za osobne potrebe, dakle, robu nekomercijalne naravi – koja nije namijenjena za daljnju prodaju, ili za obavljanje neke profesionalne djelatnosti. Vrijednost robe pri tome nije od važnosti.

Pod nekomercijalnom robom se smatraju pošiljke: • koje su povremene naravi, • koje sadrže robu isključivo namijenjenu osobnoj uporabi primatelja i njegove obitelji, a koja po vrsti i količini upućuje da se ne radi o komercijalnoj robi.

Propisima nije određen broj predmeta koje bi željeli uvesti putem poštanske pošiljke za svoje osobne potrebe, no carinski službenici prilikom pregleda pošiljke imaj diskrecijsko pravo odrediti da li je odnosna vrsta i količina srazmjerna osobnim potrebama primatelja.

Kada fizička osoba prima poštansku pošiljku koja podliježe carinjenju može se ...