Na iznose osnovica za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji završavaju s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2018. godine (neovisno o tome ako će ti primitci biti isplaćeni u siječnju 2019. godine) primjenjuje se stara Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu (link). Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 1/19., stupa na snagu 3. siječnja 2019. godine.
Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2019. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2019. godine. Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2019. godinu izračunani kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima, i to:
1. najniže mjesečne osnovice,
2. najviše mjesečne osnovice,
3. najviše godišnje osnovice,
4. mjesečnih osnovica za obveze ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.