Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 153/14., stupa na snagu 24. prosinca 2014.
    Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2015. godinu izračunanih kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (Zakon), i to:
1. najniže mjesečne osnovice,
2. najviše mjesečne osnovice,
3. najviše godišnje osnovice,
4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem,
5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja,
6. izabranih viših mjesečnih osnovica i
7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti.
  Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi posebnih osnovica za obračun doprinosa za 2015. godinu prema iznosu prosječne neto plaće propisanih Zakonom, i to:
1. do iznosa prosječne neto plaće i
2. iznad iznosa prosječne neto plaće.
  Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi dnevne osnovice za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi.
  Prosječna plaća, u skladu s odredbom članka ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.