Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini objavljena je u Narodnim novinama br. 118/16., stupila je na snagu 17. prosinca 2016. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.