Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini objavljena je u Narodnim novinama 150/14.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.