Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 34/13., stupila je na snagu 22. ožujka 2013.   U Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu (Narodne novine br. 132/12.) članak 13. mijenja se i glasi:   »Članak 13. Godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu, sukladno članku 185. stavak 3. Zakona, iznos je paušalnog dohotka propisanog Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 143/06 i 61/12) te iznosi: 1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna, 2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna, 3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.