Posebna uporaba* podrazumijeva puštanje u slobodan promet uz povoljnije tarifno postupanje ili uz primjenu smanjene ili nulte stope carine na robu zbog njezine uporabe u posebne svrhe. Roba za koju je propisana smanjena ili nulta stopa carine radi njezine uporabe u posebne svrhe i koja je puštena u slobodan promet po smanjenoj ili nultoj stopi zbog posebne uporabe podložna je carinskom nadzoru posebne uporabe.

Povoljnije tarifno postupanje zbog uporabe robe u posebne svrhe predviđeno je člancima 22. i 94. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05. i 138/06.), člancima 206. do 206.i Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03., 69/06. i 05/07.) te člankom 4. i točkama A. i B. Posebnih odredaba Dijela II Uredbe o carinskoj tarifi za 2008. godinu ("Narodne novine", br. 124/07 i 134/07).

1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Odobravanje povoljnijeg tarifnog postupanja zbog posebne uporabe robe i provedba postupka s robom koja je predmet carinskog nadzora posebne uporabe uvjetovani su prethodnim podnošenjem zahtjeva nadležnoj carinarnici i izdavanjem pisanog odobrenja. Posebna uporaba se neće odobravati u pojednostavnjenom postupku iz članka 206.a stavak 6. Uredbe za provedbu Carinskog zakona.

Zahtjev može podnijeti domaća pravna ...