Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine propisano je odredbama članka 7., 8. i 9. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) – u daljnjem tekstu: Zakon i članka 2. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/10.) – u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Sukladno naprijed navedenim odredbama propisa kretanje je dozvoljeno uz prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PTD) koji prati pošiljku trošarinskih proizvoda i dokazuje da se u njemu navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine, a ispostavlja ga pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, prije otpreme trošarinskih proizvoda iz svog trošarinskog skladišta, na propisanom obrascu, koji ujedno služi za dokazivanje pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode.

U slučaju otpreme trošarinskih proizvoda u izvoz PTD se podnosi zajedno sa carinskom deklaracijom za izvoz.

Kada su trošarinski proizvodi predmet uvoza, te se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet unose u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je uz kopiju jedinstvene carinske deklaracije po ...