1. OPĆE ODREDBE

Trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda uređen je Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.), te provedbenim odredbama za primjenu Zakona o trošarinama sadržanim u Pravilniku o trošarinama (Narodne novine br. 1/10.).

U okviru trošarinskog sustava oporezivanja trošarinskih proizvoda, među ostalim, predviđeno je poslovanje trošarinskih obveznika u sustavu odgode plaćanja trošarine, pri čemu je, između ostalog, uređen institut ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda - pravne ili fizičke osobe koja, da bi poslovala u sustavu odgode plaćanja trošarine mora kod carinarnice nadležne prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ishoditi trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, odnosno odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

Imajući u vidu odredbe propisa o trošarinama ovim naputkom uređuje se provedba postupka pri donošenju, izmjenama i dopunama te prestanku važenja odobrenja predviđenih Zakonom o trošarinama sukladno kojem se pod odobrenjima razumijevaju:

- trošarinsko odobrenje - odobrenje koje izdaje nadležna carinarnica pravnoj ih fizičkoj osobi da može u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti, u trošarinskom skladištu primati, proizvoditi ...