U privitku Vam dostavljamo Naputak br. 9/10 za privremeni uvoz i izvoz ambalaže, klasa: 413-01/10-01/9, ur. broj: 513-02-1270/1-10-1 od 8. prosinca 2010. godine, te Vas obavještavamo o sljedećem.

S obzirom da je prethodno navedeni Naputak predviđao izdavanje odobrenja za pojednostavnjeni postupak deklariranja na temelju knjigovodstvenih zapisa za privremeni uvoz/izvoz ambalaže, obavještavamo Vas da se odobrenja izdana po prethodno važećem Naputku, mogu koristiti do roka važenja naznačenog u odobrenju, nakon čega ste dužni izdavati odobrenja sukladno novom Naputku za privremeni uvoz i izvoz ambalaže. Međutim, u slučaju ako ste izdavali odobrenja s rokom važenja "do opoziva", obavještavamo Vas da je potrebno da u roku od 1 godine ukinete takva odobrenja i izdate nova sukladno novom Naputku za privremeni uvoz i izvoz ambalaže.

Naputak br. 9/10

Na temelju članka 9. Zakona o carinskoj službi (Narodne novine br. 83/09.) ravnateljica Carinske uprave donosi

NAPUTAK ZA PRIVREMENI UVOZ I IZVOZ AMBALAŽE

1. Temeljne odredbe

Privremeni uvoz i izvoz ambalaže propisan je Aneksom B.3. Konvencije o privremenom uvozu (Narodne novine – međ. ug., br. 16/98., dalje: Konvencija), te odredbama članaka 136. i 278. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br ...