1. Uvod   1.1 Predgovor

Cilj ovog Naputka je definiranje administrativnih uvjeta u Republici Hrvatskoj radi primjene sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije te opis odgovornosti ustrojstvenih jedinica Carinske uprave uključenih u ovaj sustav.

Hrvatska je kao država članica Europske unije odgovorna za provedbu zakonodavstva EU u području vlastitih sredstava koja predstavljaju nacionalni doprinos općem proračunu EU.

Zakonodavstvo koje se odnosi na tradicionalna vlastita sredstva izravno je primjenjivo na svaku državu članicu.

Naputak je pripremljen kako bi pomogao službenicima Carinske uprave u ispunjavanju slijedećih obveza i odgovornosti u sustavu administriranja tradicionalnih vlastitih sredstava:

 1) organizacijske obveze:

-           određivanje pravila za koordinaciju cjelokupnog procesa upravljanja tradicionalnim vlastitim sredstvima tj. utvrđivanje, knjiženje, računovodstvo, naplata, dostupnost Komisiji, izvješćivanje, kontrola tradicionalnih vlastitih sredstava, čuvanje dokumentacije o TVS-u