Mišljenja.hr

Naputak o postupanju u svezi s naknadno plaćenim porezom po ugovoru o djelu

Datum objave: 19.12.2001., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/01-01/1105

Porezna ispostava B. uputila nam je dopis u kojem traži uputu o postupanju u predmetu utvrđivanja porezne obveze poreza na dohodak S. K. U dopisu navodi da je nadzor Porezne uprave utvrdio obvezu plaćanja poreza na dohodak za 1997. i 1998. godinu poslodavcu "G." za posloprimce s kojima je imao sklopljen ugovor o djelu. Društvo je utvrđenu obvezu uplatilo dijelom u 2000. a dijelom u 2001. godini na svoj matični broj. Tijekom 2001. izvršena su preknjiženja s matičnog..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak