Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske objavljen je u Narodnim novinama br. 88/16., stupa na snagu 8. listopada 2016. Ovim Naputkom se, u skladu s načelima iz članka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.), propisuje postupanje u postupcima javne nabave u kojima je obvezna elektronička dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:
1. tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata,
2. u trenutku javnog otvaranja ponuda. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.