Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika objavljen je u Narodnim novinama br. 119/14., stupa na snagu 15. listopada 2014.

Ovim Naputkom propisuje se sadržaj izvješća o događaju koji je prouzročio smrt radnika.
Primjer obrasca izvješća o događaju koji je prouzročio smrt radnika tiskan je u prilogu ovoga Naputka i može se koristiti za izvješćivanje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.