Zaprimili smo upit obveznika iz dostavnog spiska o naplati parkinga u suvlasništvu stambeno – poslovne zajednice. Podnositelj upita, upravitelj je poslovne zgrade koja u svom vlasništvu ima parkiralište. U predmetnom upitu navodi se kako su suvlasnici zgrade odlučili postaviti rampu na ulazu u parkiralište te naplaćivati parkiranje. Sredstva od naplate parkinga bila bi prihod pričuve stambene zgrade. Između ostaloga, u predmetnom upitu postavlja se pitanje koje preduvjete je potrebno ispuniti kako bi se naplata parkinga u suvlasništvu stambeno – poslovne zajednice mogla provoditi u skladu sa zakonskom regulativom. Na dostavljeni upit odgovaramo kako slijedi. I. OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ S obzirom da stambena zgrada nije pravna osoba te joj se kao takvoj ne može odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj, glede poslova upravljanja stambenom zgradom molimo da se odgovori u skladu s mišljenjem Središnjeg ureda, Porezne uprave, KLASA: 410-01/13-01/3246, URBROJ: 513-07-21/01/13-2 od 12. studenoga 2013. (link) koje vam dostavljamo u privitku.     II. OPĆI POREZNI ZAKON Odredbom članka 44. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09 ...