Od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, sukladno članku 299. Zakona o radu, poslodavac je dužan najkasnije u roku 3 mjeseca (računajući od 1. srpnja 2013.) radniku vratiti radnu knjižicu. Prije vraćanja radne knjižice, ovlaštena osoba poslodavca treba u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te isto evidentirati u rubriku »Bilješke«.   Vraćenom radnom knjižicom, radnik se može koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezaposlenosti.   Propisana je obveza vođenja elektronske evidencije o podacima radnika, to će naknadno biti uređeno pravilnikom. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.