Mišljenja.hr

Naknade sportskim sucima i delegatima

Datum objave: 17.02.2015., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/15-01/509

Dopisom od 9. veljače 2015. godine zatražili ste tumačenje odredbe članka 209. stavka 1. točke 10. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14. - dalju u tekstu: Zakon), a koja propisuje da prema naknadama sportskim sucima i delegatima ne postoji obveza doprinosa, odnosno tumačenje obuhvata pojma naknada sportskim sucima i delegatima. Člankom 7. Zakona propisani su pojmovi koji u smislu toga Zakona imaju određeno zn..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati