Društvo P. – PROMET d.o.o., dostavilo nam je upit koji se odnosi na naknadu za odvojeni život od obitelji i troškove koje radnik iz te naknade treba pokriti te s tim u svezi mogućnost isplate radniku troškova prijevoza za odlazak svojoj obitelji u dane tjednog odmora.

Člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i drugih fizičkih osoba iz članka 14. stavak 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, do propisanih iznosa.

Člankom 13. stavak 2. točka 19. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06. i 68/07.) propisano je da se u skladu s odredbama članka 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, a između ostalih ni naknade za odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno.

Prema članku 13. stavak 8. toga Pravilnika naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ...