Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na naknadu za formiranje i razvoj igrača propisanu propisima Hrvatskog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu: HNS). U dopisu se navodi da je Pravilnikom o statusu igrača HNS-a propisano da u situacijama kada igrač amater stekne neamaterski status do navršetka 23 godine života, klub u kojemu je taj igrač bio ranije registriran (prvenstveno kao dijete) ima pravo na naknadu za formiranje i razvoj tog igrača za razdoblje koje je proveo i tom klubu (računajući od navršenih 12 godina života). Odlukom o naknadi za treniranje i razvoj igrača od 20. lipnja 2011. donesenom od strane Izvršnog odbora HNS-a spomenuta odredba je detaljnije razrađena, poglavito u pogledu visine naknade. Naknada za formiranje i razvoj igrača ne utvrđuje se sporazumom između klubova (ugovorom o transferu) nego ona proizlazi iz prisilnih propisa, odnosno iz autonomnih izvora prava tj. Pravilnika o statusu igrača HNS-a. Navodi se da je u konkretnoj situaciji, klub kod kojeg je igrač trenirao kao dijete uložio određena sredstva u tog igrača, ponajprije kroz pružanje usluge treniranja. Tim treniranjem igrač je napredovao do statusa profesionalca, međutim tek onaj klub ...