Društvo d.o.o. postavilo je upit o mogućnosti isplate neoporezive naknade troškova noćenja na službenom putovanju u sljedećem slučaju: Fizička osoba je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku u tuzemno društvo po nalogu inozemnog poslodavca (Austrija), a tuzemno društvo je istu fizičku osobu stavilo na raspolaganje drugom tuzemnom društvu. Pitanje je može li se fizička osoba smatrati izaslanim radnikom u drugom tuzemnom društvu te mogu li se troškovi noćenja na službenom putovanju te fizičke osobe, koje isplaćuje drugo tuzemno društvo, smatrati primicima na koje se ne plaća porez na dohodak, u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o porezu na dohodak i člankom 13. stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak. Člankom 14. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) i člankom 11. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br.  95/05.) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju primici (plaća) fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za potrebe obavljanja djelatnosti tuzemnog poslodavca. Izaslanim radnicima na rad u ...