Društva "A." i "C." zatražila su mišljenje u vezi s primjenom najviše mjesečne osnovice za obračunavanje obveznih doprinosa u slučaju osiguranika s osnove rada za poslodavca koji je, prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine br. 38/95., 54/95., 65/95. i 17/01.), ugovorio rad za nepuno radno vrijeme istovremeno s dva poslodavca a ukupna plaća kod oba poslodavca prelazi iznos najviše mjesečne osnovice. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 3., t. 12. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02.) najviša mjesečna osnovica je najviši iznos do kojega se obračunavaju doprinosi iz osnovice za jedan kalendarski mjesec trajanja osiguranja, a prema čl. 28., st. 1. istoga Zakona, najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa iz osnovice iz čl. 5., st. 1. Zakona je umnožak prosječne plaće i koeficijenta 6,00. U konkretnom slučaju radi se o plaći koju osiguranik ostvaruje kod dva poslodavca ali za ukupno radno vrijeme (kod oba poslodavca) koje nije duže od 40 sati tjedno, pa ako ukupna plaća za jedan kalendarski mjesec dana rada kod oba poslodavca prelazi iznos najviše mjesečne osnovice može se primijeniti najvi&scaron ...