Od PBZ "C. O." zaprimljen je upit u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. - u nastavku: Zakon), odnosno tumačenje odredbi čl. 28. Zakona. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku: Člankom 28. Zakona propisano je da je najviša mjesečna osnovica za obračunavanje doprinosa iz osnovice, iz čl. 5., st. 1. Zakona, umnožak prosječne plaće i koeficijenta 6,00 (st. 1.), a najviša godišnja osnovica za obračunavanje doprinosa iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, iz svih osnova, umnožak prosječne plaće, koeficijenta 6,00 i broja 12 (st. 2.). Odredba st. 1. čl. 28. Zakona primjenjuje se samo kada je osnovica za obračun doprinosa plaća koju poslodavac isplaćuje zaposleniku s osnove rada u određenom mjesecu (pojam plaće i najviše mjesečne osnovice za obračunavanje doprinosa pojašnjeni su čl. 3., t. 12. i čl. 19. Zakona) i to za obračun svih doprinosa iz osnovice: doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i na temelju individualne kapitalizirane štednje. 3. Odredba st. 2. čl. 28. Zakona primjenjuje se na način kako je propisano čl. 77., st. 1. Zakona za godišnji obračun ...