Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Iznajmili ste stan, sobu ili postelje putnicima ili turistima, ili možda organizirate kamp? Znate li tko, kad i koje poreze i doprinose mora platiti? Središnji ured Porezne uprave ažurirao je i objavio još jednu besplatnu brošuru „Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova“. Radi se o XIII. dopunjenom i izmijenjenom izdanju, može se besplatno preuzeti niže (PDF) kao dokument za preuzimanje. Podaci su u ovoj brošuri ažurni na dan 30. travnja 2016. godine. Građani mogu svoje nekretnine iznajmljivati ili u njima pružati usluge smještaja. Uslugom najma smatra se iznajmljivanje nekretnina bez pružanja usluga smještaja, dok se pod uslugama smještaja smatra smještaj putnika i turista u stanovima, sobama i posteljama i organiziranje kampova, pri čemu se uzimaju u obzir kategorizacija nekretnina, vođenje knjiga gostiju, čišćenje i slično. Ova brošura pojašnjava koje obveze i prava proizlaze iz važećih propisa u vezi s oporezivanjem iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, te kako ispuniti ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.