Obavljanje usluga s inozemstvom oporezuje se prema članku 5. stavku 6. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.). Kad se radi o uslugama iz članka 5. stavak 6. Zakona, propisano je da se oporezuju prema mjestu primatelja usluge. Između ostalog, u članku 5. stavku 6. točka 8. Zakona, propisano je da se na usluge iznajmljivanja pokretnih dobara, osim prijevoznih sredstava, PDV plaća prema mjestu primatelja usluge. Članak 19. stavak 2. Zakona o PDV-u propisuje da je domaći poduzetnik obvezan obračunati i platiti PDV kada mu inozemni poduzetnik obavi uslugu. Prema odredbama članka 20. stavak 2. Zakona, iznos poreza kojeg je domaći poduzetnik platio ima pravo odbiti od porezne obveze u obračunskom razdoblju kada ga je platio. Kako se u predmetnom slučaju radi o najmu pokretnih dobara - rasvjetne tehnike, kamere, ali i o najmu prijevoznih sredstava - kamiona te o ustupanju radne snage od inozemnog najmodavca, domaći poduzetnik - najmoprimac, obvezan je na naknadu što mu zaračunava inozemni poduzetnik - najmodavac, obračunati porez na dodanu vrijednost prema odredbama članka 19. stavak 2. Zakona, i to na uslugu najma za pokretna dobra (rasvjetnu tehniku i kamere), a na uslugu najma prijevoznih sredstava (kamiona), domaći ...