Obavljanje usluga s inozemstvom oporezuje se prema članku 5. stavku 6. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.). Kad se radi o uslugama iz članka 5. stavak 6. Zakona, propisano je da se oporezuju prema mjestu primatelja usluge. Između ostalog, u članku 5. stavku 6. točka 8. Zakona, propisano je da se na usluge iznajmljivanja pokretnih dobara, osim prijevoznih sredstava, PDV plaća prema mjestu primatelja usluge. Članak 19. stavak 2. Zakona o PDV-u, propisuje da je domaći poduzetnik obvezan obračunati i platiti PDV kada mu inozemni poduzetnik obavi uslugu. Prema odredbama članka 20. stavak 2. Zakona, iznos poreza, kojeg je domaći poduzetnik platio, ima pravo odbiti od porezne obveze u obračunskom razdoblju kada ga je platio. Kako se u predmetnom slučaju radi o najmu građevinskih strojeva (leasingu), tj. domaći poduzetnik unajmljuje građevinske strojeve od inozemnog poduzetnika, domaći poduzetnik - najmoprimac obvezan je na naknadu što mu zaračunava inozemni poduzetnik - najmodavac obračunati PDV prema odredbama članka 19. stavak 2. Zakona. Budući da se radi o najmu strojeva iz inozemstva, carinarnica prema carinskim propisima provodi carinski postupak privremenog uvoza, a poreznu obvezu obračunava i naplaćuje danom nastanka carinskog duga prema odredbama ...