Postavljate upit o vrsti porezne obveze koji su dužni platiti dobitnici pri registraciji vozila dobivenih na nagradnim igrama i u igrama na sreću, te radi li se kod obje vrste dobitaka o različitim ili istim poreznim obvezama.

Postavili ste pitanje i imaju li dobitnici obvezu pri registraciji vozila platiti porez po stopi 5% temeljem Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, (Narodne novine br. 136/02. do 21/10., dalje: Zakona o posebnim porezima), posebice stoga što priređivači nagradnih igara i igara na sreću često informiraju dobitnike da pri registraciji vozila nisu obveznici navedenog poreza.

Nadalje, tražite mišljenje kojih su poreznih davanja obveznici dobitnici pri registraciji vozila u igrama na sreću koje organizira Hrvatska lutrija. Postavljate upit je li ispravno da priređivač izdaje na ime dobitnika račun – otpremnicu uz izjavu da neće koristit odbitak pretporeza, te da li i kako to utječe na poreznu obvezu dobitnika, odnosno kako postupiti u slučaju kada auto kuća prilikom prodaje vozila priređivaču nagradne igre izdaje račun na kojem je naveden i dobitnik vozila.

Ukazujete i na odredbe čl. 3. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine br. 67/08.) kojima je, kako navodite, uz ostalo propisano ...