Od ".. ... " primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman nagrada u naravi (kape i majice sa ili bez loga ".. ... ", drugi pokloni, plaćene večere i putovanja), koje sudionici u emisijama zabavnog karaktera osvajaju za pobjedu u natjecanju u TV emisijama ili za sudjelovanje u tim emisijama. Osim toga, u određenim TV emisijama sudionici u natjecanju osvajaju novčane nagrade, ali za siromašne obitelji o kojima se snima prilog i prikazuje u tim emisijama. Nastavno odgovaramo. 1. Odredbama čl. 6. st. 2. t. 2.6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima i igrama na sreću. Ako su ti primitci u vezi s ostvarivanjem dohotka iz čl. 10. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i od osiguranja) smatraju se u skladu sa čl. 6. st. 4. toga Zakona oporezivim dohotkom. Odredbama čl. 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03., 198/03.) propisano je da ...