Mišljenja.hr

Nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državne nagrade

Datum objave: 19.09.2005., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-18/05-01/90

Na upit općine "T." u vezi poreznog tretmana mjesečnih nagrada za volonterski rad predsjednika općinskog vijeća ili općinskog načelnika propisanih statutom općine, u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 9. st. 1. t. 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje: Zakon) propisano je da se dohotkom ne smatraju državne nagrade ustanovljene propisima koje donosi Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samou..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak