Carinska uprava, sukladno obavezama, koje proizlaze iz odredbi članka 16. i 17. Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom (Narodne novine br. 100/04. i 84/08.), glede postupanja pri nadzoru izvoza robe s dvojnom namjenom, nadzoru prometa robe koja je namijenjena ili nabavljena u državi prema kojoj se provode sankcije Vijeća sigurnosti UN-a, odnosno akcije na temelju odluke Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) ili Europske unije (Sudan, Iran i Sjeverna Koreja), te članka 40. i 42. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine br. 86/08.), glede postupanja državnih službenika pri nadzoru uvoza i izvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, te evidencije i nadzora nad prometom navedene robe, donosi slijedeći

N A P U T A K

1. Nadzor nad izvozom robe dvojne namjene

1. Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom (a koji uređuje kontrolu i nadzor nad izvozom i provozom robe s dvojnom namjenom, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u svezi s robom s dvojnom namjenom), u članku 2., propisuje da izvoz obuhvaća carinski postupak kojim roba s dvojnom namjenom trajno ili privremeno napušta carinsko područje Republike Hrvatske, uključujući i ponovni ...