Zakonom o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03., 163/03. i 35/05.) uređeno je pravo nasljeđivanja te pravila po kojima sud, druga tijela i ovlaštene osobe postupaju u nasljednim stvarima. Pravni temelji nasljeđivanja su oporuka i/ili zakon. Umrlu fizičku osobu (ostavitelja) nasljeđuje osoba koja je njezinom smrću stekla nasljedno pravo (nasljednik). Stjecatelj nasljednog prava može ga se, u skladu s navedenim Zakonom, odreći pa će se u tom slučaju smatrati kao da ga on nikada nije niti stekao.
Kako u praksi postoji i ostavina koja nema nasljednika (ošasna ostavina), Zakonom o nasljeđivanju riješena je i ta pravna situacija - propisan je postupak koji se provodi u slučaju kada nije poznato ima li nasljednika, s ciljem utvrđivanja činjenice tko su nasljednici, a u slučaju kada nasljednika nema predviđeno je na koga prelazi imovina koja čini ostavinu. Ako nije poznato tko su nasljednici, sud treba oglasom objavljenim u „Narodnim novinama“, a i na drugi prikladan način, pozvati osobe koje polažu pravo na nasljedstvo da se prijave sudu. Ako se u roku od šest mjeseci od objave oglasa u „Narodnim novinama“ ne javi nijedan nasljednik, utvrđuje se da je ostavina prešla u vlasništvo općine ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.