Predložene su izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju (Narodne novine br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09. - Zakon o platnom prometu, 153/09. i 145/10.) zbog omogućavanja provedbe Uredbi Europske unije i to:
- Uredbe (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, od 26. listopada 2005. o kontroli gotovine koja se unosi u Zajednicu i iznosi iz Zajednice (SL L 309/9, 25. 11. 2005.),
- Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373/1, 21. 12. 2004.) koja je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 46/2009 i
- Uredbe Vijeća (EZ) br. 2183/2004 o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice (SL L 373/7, 21. 12. 2004.,) koja je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 47/2009.   Zakon o deviznom poslovanju usklađuje se s drugim domaćim propisima (Kaznenim zakonom u dijelu koji se tiče navođenja naziva kaznenih djela i Prekršajnim zakonom brisanjem odredbe koja je uređivala zastaru prekršajnog progona).   Predlaže se ukidanje vođenja nadzorne knjige o tekućim poslovima s inozemstvom te se zadržava samo obveza vođenja nadzorne knjige o ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.