U svezi podneska tvrtke "A", a kojim se traži omogućavanje minimalnog odstupanja u izračunatim i isplaćenim iznosima prilikom dostavljanja podataka iz IP obrazaca putem magnetskog medija, nastavno odgovaramo. Sukladno odredbi čl. 65., st. 1. Pravilnika o porezu na dohodaka (Narodne novine br. 95/05.), Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima porezu i prirezu poreza na dohodak (IP obrazac) je evidencija u koju se kronološkim slijedom unose podaci o mjesečnim iznosima isplaćenih primitaka po osnovi nesamostalnog rada, uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće prema posebnim propisima te uplaćenog predujma poreza i prireza za svakog radnika i osobu koja ostvaruje primitke iz čl. 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) tijekom kalendarske godine. U slučaju da je za pojedinog radnika u tijeku jednog mjeseca poslodavac primitke po osnovi nesamostalnog rada isplaćivao više puta potrebno je izračunati obvezu doprinosa u točnim iznosima uz potrebu zaokruživanja lipa. Na takav način obračunati doprinosi zbrojeni na mjesečnoj razini zadovoljit će računske kontrole koje su uspostavljene u Informacijskom sustavu Porezne uprave prilikom preuzimanja podataika iz IP obrazaca. S obzirom na prethodno navedeno traženom zahtjevu nije moguće udovoljiti.

...